Galerijas

RTA notika apmācības Eiropas kopīgās maģistra studiju programmas "Stratēģiskā robežu pārvaldība" maģistrantiem