Rēzeknes naktspatversme

  • Bukmuižas 3, Rēzekne, LV-4601
  • Tālrunis 25638929
  • Reģistrācijas numurs 90009112679