Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienība, Rikavas pagasta pārvalde

  • Rikava, Jaunības 15, Rikavas p., Rēzeknes n., LV-4648
  • Tālrunis 64607081
  • Reģistrācijas numurs 40900027407