Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagastu apvienība, Stružānu pagasta pārvalde

  • Strūžāni, Miera 14a, Strūžānu p., Rēzeknes n., LV-4643
  • Tālrunis 64667552
  • Reģistrācijas numurs 90000025380