Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas pagastu apvienība, Čornajas pagasta pārvalde

  • Čornaja, Miera 5, Čornajas p., Rēzeknes n., LV-4617
  • Tālrunis 64637598
  • Reģistrācijas numurs 90000014601