6 ieteikumi, lai darba drošība būtu augstā līmenī

Foto: Pixabay.com

Darba drošība ir jāievēro jebkurā vietā, kur tiek nodarbināti cilvēki, tāpēc ikvienam uzņēmumam ir nepieciešami dažādi darba aizsardzības pasākumi. Darba aizsardzības pakalpojumus nodrošina uzņēmums "FN-SERVISS", kas ikvienam uzņēmuma vadītājam iesaka izvērtēt tālāk norādītos ieteikumus.

1. Novērtējiet riskus
Ikvienas darba vides novērtēšana jāveic vismaz reizi gadā, un to kvalitatīvi var nodrošināt darba aizsardzības eksperti. Vērtēšana notiek dažādi – gan intervējot konkrētā uzņēmuma darbiniekus, gan veicot anketēšanu un izvērtējot dažādu nelaimes gadījumu rašanās iespējamību. Eksperts arī spēj izvērtēt, cik bīstami ir uzņēmumā veicamie darbi un kādi īpaši drošības pasākumi būtu jāveic, lai uzlabotu darba vidi. Tikai pēc risku apzināšanas ir iespējams izveidot darba aizsardzības plānu, kurā nepieciešams noteikt gan atbildīgos, gan pasākumu veikšanas termiņus.

2. Uzraugiet iekšējos procesus
Ja vēlaties, lai Jūsu uzņēmumā darba drošība vienmēr ir visaugstākajā līmenī, tad atcerieties, ka darba aizsardzības plāns ir jāievieš kompleksi – visos uzņēmuma procesos. Tas prasa profesionālu iekšējo procesu uzraudzību un pieredzi, kāda ir "FN-SERVISA" ekspertiem, kuri palīdzēs:
- preventīvi pasargāt no iespējamajiem darba vides riskiem;
- pārvaldīt visus uzņēmumam procesus, lai tie garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi;
- veikt drošības pasākumus Jums un darbiniekiem ērtā laikā.

3. Instruktāžām ir jābūt katru gadu
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka ikvienam uzņēmumam savi darbinieki jāiepazīstina ar darba drošības noteikumiem, turklāt instruktāža jāveic reizi gadā. Lai atvieglotu apmācību procesu, "FN-SERVISA" speciālisti var ierasties Jūsu objektā un klātienē veikt visu darbinieku apmācību. Instruktāžā darbiniekus speciālisti iepazīstinās ar šādām tēmām:
- veicamo darbu specifiku;
- darba devēja apstiprinātajām instrukcijām;
- darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

4. Speciālistiem noderēs kursi
Ja vēlaties, lai Jūsu uzņēmuma darba aizsardzības speciālists būtu zinošs, neaizmirstiet viņu nosūtīt uz darba aizsardzības kursiem. Visiem, kas vēlas iegūt darba aizsardzības speciālista kvalifikāciju, "FN-SERVISA" mācību centrs "Drošība" piedāvā 60 stundu pamatkursu darba aizsardzībā.

Apmācību laikā darbinieki iegūs ne vien darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, bet arī iemācīsies domāt preventīvi, kas ir ļoti svarīgs priekšnoteikums drošas darba vides veidošanā.

5. Izmantojiet individuālas konsultācijas
Dažreiz uzņēmumiem ir specifiski darba drošības jautājumi, kurus atrisināt var tikai zinoši un pieredzējuši eksperti. Šādās situācijās noteikti  vajag prasīt profesionāļu palīdzību un atbalstu. "FN-SERVISA" eksperti ir pieejami, lai:
- veiktu vienreizēju uzņēmuma auditu un izstrādātu rekomendācijas;
- noteiktu, kādus individuālās aizsardzības līdzekļus iegādāties;
- konsultētu par spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;
- citiem ar darba drošību saistītiem jautājumiem.

6. Komplektā izdevīgāk
Ja nevēlaties tērēt savu laiku un naudu, lai pats domātu par darba aizsardzības jautājumiem, "FN-SERVISS" piedāvā pakalpojumu "Bezrūpju komplekts "Drošais". Ja izvēlēsieties šo risinājumu, Jums par fiksētu cenu būs pieejama:
- vizīte objektā uz vietas un tā apsekošana;
- darba vides risku novēršana, to samazināšanas plāns un regulāri kontroles mērījumi;
- obligāto veselības pārbaužu un vajadzīgo individuālo līdzekļu saraksts;
- darba aizsardzības sistēmas audits un pasākumu plāna izstrāde;
- darba aizsardzības organizatorisko dokumentu izstrāde, kā arī uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem;
- darba aizsardzības instrukciju izstrāde un arī pati darbinieku instruktāža;
- obligātās veselības pārbaudes kartes sagatavošana.

Komplekta cena tiek noteikta, balstoties uz darbinieku skaitu, nepieciešamo klātienes tikšanos skaitu un uzņēmuma struktūrvienību skaitu. Tāpat par draudzīgu cenu Jums būs pieejami citi ar uzņēmuma un darbinieku drošību saistīti pakalpojumi.

Sazinieties ar "FN-SERVISU" un noskaidrojiet, cik izmaksās Jums nepieciešamie darba drošības risinājumi!