Alens Indriksons ieguvis doktora grādu pedagoģijā

17.februārī notika pirmā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā" aizstāvēja Alens Indriksons.

Pedagoģijas promocijas padome Alenam Indriksonam piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē.