Banner 980x90

Aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Rēzeknes Goda pilsonis”

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība no 27. septembra līdz 28. oktobrim izsludina kandidātu pieteikšanu apbalvojuma “Rēzeknes Goda pilsonis” piešķiršanai 2022. gadā.

“Rēzeknes Goda pilsonis” ir augstākais apbalvojums pilsētā, ko piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Rēzeknes labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, saimnieciskajā vai citā darbā.

Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt pašvaldības domes deputāti, komitejas, komisijas, Rēzeknē reģistrētas juridiskas personas, valsts vai pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Rēzeknē).

Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda šāda informācija par kandidātu:

  • vārds, uzvārds, dzimšanas dati, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;
  • dzīvesgājuma apraksts;
  • sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu.

Tāpat jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem (fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, personas kods, paraksts).

Par "Goda pilsoņa" nosaukuma piešķiršanu vispirms lemj domes komiteju apvienotajā slēgtajā sēdē, taču galīgo lēmumu deputāti pieņem domes sēdē. Tradicionāli Rēzeknes "Goda pilsoni" nosauc 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā Latgales vēstniecībā GORS.

Pieteikumi jāiesniedz Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Komunikācijas un ārējās sadarbības nodaļā, Atbrīvošanas alejā 93 (207. kab.), Rēzeknē, LV-4601.

Plašāka informācija, zvanot uz tālruni 646 07675.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu