Gerhards izdevis rīkojumu par Rēzeknes pašvaldības nolikuma deputātus ierobežojošo normu apturēšanu

Rīga, 7.maijs, LETA. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards (VL/TB-LNNK) izdevis rīkojumu par Rēzeknes pilsētas domes deputātus ierobežojošo saistošo noteikumu apturēšanu, aģentūrai LETA pastāstīja ministra preses sekretāre Santa Vaļuma.

Patlaban pašvaldības nolikums nosaka, ka par katru domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma katram deputātam ir tiesības uzdot ziņotājam ne vairāk kā trīs jautājumus pēc būtības. Ja par kādu jautājumu uz domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc domes priekšsēdētāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

Rīkojums izdots, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konstatētajiem pārkāpumiem Rēzeknes novada domes saistošajos noteikumos, kas ierobežo domes deputātu tiesības pilnvērtīgi piedalīties domes sēdēs, uzdodot jautājumus un iegūstot nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai.

Kā norādījis Gerhards, ikvienam pašvaldības deputātam ir vienlīdzīgas tiesības neatkarīgi no tā, vai deputāts ir pozīcijā, vai arī opozīcijā. "Ņemot vērā to, ka Rēzeknes pilsētas domes vadība nav ne vēlējusies, ne arī spējusi novērst konstatētos pārkāpumus savlaicīgi atbilstoši ministrijas norādēm, esmu izdevis rīkojumu par nedemokrātisko saistošo noteikumu apturēšanu," pauž ministrs.

Ja pašvaldība nepiekrīt rīkojumā paustajam, tā ir tiesīga vērsties Satversmes tiesā un rīkojumu apstrīdēt. Lietas skatīšanas laikā ministra rīkojums ir spēkā.

Kā ziņots, Rēzeknes pilsētas dome atbildes vēstulē VARAM norādījusi, ka grozījumi pašvaldības nolikumā par jautājumu skaita ierobežošanu domes sēdēs pieņemti 2014.gada 10.oktobrī, lai nodrošinātu efektīvāku domes sēžu norises gaitu, un ir saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām".

Rēzeknes dome iepriekš pauda, ka neuzskata ieviestās normas par prettiesiskām, līdz ar to arī neredz pamatu veikt grozījumus.

Rēzeknes pilsētas dome vēstulē norādījusi, ka grozījumi pašvaldības nolikumā vairākkārt tika sūtīti izvērtēšanai Ministrijai ar lūgumu sniegt pozitīvu atzinumu un galu galā šāds atzinums tika saņemts. No visa iepriekš minētā pašvaldība secina, ka VARAM kopš 2014.gada 10.oktobra nav bijis šaubu par minēto saistošo noteikumu atbilstību demokrātiskās valsts principu standartiem un tiesību normām, bet pretenzijas no VARAM ir sākušās vien tagad.