Izsludināta Rēzeknes dienvidu apvedceļa būvniecības sabiedriskā apspriešana

Daugavpils, 9.okt., LETA. Laikrakstā "Rēzeknes Vēstīs" publicēts paziņojums par Rēzeknes dienvidu apvedceļa būvniecības - autoceļa A15 Rēzeknes apvedceļš savienojums ar A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) ietekmes uz vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 3.kotobra lēmuma Nr.259 ir sākts Rēzeknes dienvidu apvedceļa ietekmes uz vidi novērtējums. Paredzētās darbības ierosinātājs ir VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Tiek izskatītas divas trases alternatīvas. Jaunbūvējamā autoceļa posma garums atkarībā no alternatīvas ir desmit līdz 15 kilometri pa Rēzeknes novada Griškānu pagastu, krustojumā ar Daugavpils šoseju skarot Ozolaines pagastu.

Ar trases plānu un paskaidrojumiem var iepazīties internetā: "www.enviro.lv/Apvads" līdz 25.oktobrim un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks 18.oktobrī plkst.16 Griškānu pagasta pārvaldē, Sprūževā, Centrālajā ielā 27.