Māju siltināšanai ar ES atbalstu Rēzeknē pašvaldība līdzfinansēs līdz 30 000 eiro

Rīga, 10.janv., LETA. Māju energoefektivitātes paaugstināšanai, ja tā tiek īstenota ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu, Rēzeknes pašvaldība piešķirs līdz 30 000 eiro līdzfinansējumu, lēmusi pilsētas dome.

Pašvaldības līdzfinansējuma programma māju energoefektivitātes pasākumiem un renovācijai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai pilsētā darbojas piecus gadus. Sākot ar 2019.gadu, pašvaldība paplašinās atbalsta apjomu, izstrādājot jaunus noteikumus "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu viendzīvokļu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".

Noteikumu jaunā redakcija paredz, ka pašvaldība turpinās līdzfinansēt piebrauktuvju un gājēju ietvju rekonstrukciju, autostāvvietu iekārtošanu, servitūtu iekārtošana, bērnu un trenažieru laukumu ierīkošanu vai renovāciju, pagalmu apgaismojuma ierīkošanu. Tāpat iedzīvotāji arī turpmāk saņems palīdzību energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, kas tiek finansētu no ES struktūrfondiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, un šī ir 95% no visām dokumentācijas izmaksām bet ne vairāk kā 2800 eiro.

Tagad, lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos māju energoefektivitātes paaugstināšanā, pašvaldība piešķirs finansējumu 20% apmērā, bet ne vairāk kā 30 000 eiro, siltināšanas darbiem ar nosacījumu, ka māja piedalās ES fondu finansētajā siltināšanas programmā, un būvniecības projekts ir saskaņots ar Rēzeknes būvvaldi.

Tāpat pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 100% apmērā fasāžu krāsošanas materiāliem ar nosacījumu, ka krāsas tonis tiek saskaņots ar būvvaldi. Izvērtējot līdzekļu piešķiršanu, lielāks uzsvars ir uz Latgales ielu, Brīvības ielu un Atbrīvošanas aleju.

Tāpat pašvaldībā izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām". Tie paredz, ka pirmās un otrās grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kurās ir personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un kuras ir ne tikai deklarētas Rēzeknē, bet arī faktiski dzīvo konkrētajā adresē, daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, pašvaldības līdzfinansējums būs līdz 90% no pieslēgšanas būvdarbu kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500 eiro. Pārējiem - nekustamo īpašumu īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju īpašnieku kopībai - finansējums būs 20% no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Pašvaldībā ir izveidota jauna līdzfinansējuma piešķiršanas komisija. Tas nozīmē, ka pieteikumus gan pagalmu labiekārtošanai, gan pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām varēs iesniegt, tiklīdz tie būs gatavi. Pieteikumu izskatīšana notiks rindas kārtībā, attiecīgi