Rēzeknē Lielajā talkā savākti 170 kubikmetri atkritumu

Rezekne24.lv
Rezekne24.lv

Sestdien, 23.aprīlī visā Latvijas teritorijā, tajā skaitā arī Rēzeknē, notika Lielā talka. Aktīvākie iedzīvotāji vienlaicīgi veica sakopšanas darbus dažādās pilsētas teritorijās. Šogad uzkopšanas pasākumā Rēzeknē piedalījās aptuveni 600 cilvēki, savācot vairāk nekā 1000 maisus jeb 170 m3 atkritumu.

Kā pilsētas informācijas portālu Rezekne24.lv informēja Rēzeknes pilsētas pašvaldība, pilsētas organizācijas un dažu māju iedzīvotāji bija izteikuši vēlēšanos uzkopt Rēzeknes teritorijas. Dalību Lielajā talkā piereģistrēja 34 grupas, kuru sastāvā bija talcinieki no pašvaldības, uzņēmumiem, skolām un citām pilsētas organizācijām, kā arī pilsētas iedzīvotāji.

Kā pastāstīja Lielās talkas koordinatore Rēzeknē, Pilsētas saimniecības pārvaldes vides pārvaldības speciāliste Natālija Siņicina, talkas laikā sakoptas vairākas pilsētas teritorijas:

Pilskalna un apkārtējās teritorijas sakopšanu veica Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra "Zeimuļs" talcinieku grupa;
Valsts probācijas dienesta darbinieki sakopa teritoriju aiz mājas Atbrīvošanas alejā 92;
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas talcinieku grupa sakopa V.Purvīša ielas kapsētas teritoriju;
Rēzeknes upes krastu sakopšanas darbos piedalījās: pašvaldības aģentūra "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs", Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzeknes pilsētas domes Izglītības pārvalde, Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde;
Rēzeknes pilsētas domes talcinieki sakopa Vidus ielas grāvja teritoriju;
Komunālās ielas ceļmalas sakopa RSEZ talcinieku komanda;
Ezera ielas ceļmalā atkritumus savāca 2.Zemessardzes novada karavīri;
Vipingas meža teritoriju sakopa Rēzeknes pilsētas domes Saimniecības pārvalde;
Stādītā meža teritorijā strādāja Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas talcinieku grupa;
Kovšu ezera apkārtni sakopa biedrības "Eņģeli ar mums", partijas "Vienoti Latvijai", deputātu frakcijas "Patrioti sauc!" un Rēzeknes 4.vidusskolas talcinieku grupas;
Ziemeļu rajona parkā strādāja Rēzeknes 5.vidusskola;
piesārņotās teritorijas Varoņu ielā un zem viadukta sakopa Rēzeknes 6.vidusskola;
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija strādāja teritorijā pie Stacijas ielas apļa;
Rēznas ielā 19 strādāja Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests";
Aktīvie Kaunatas, Koku, Ļermontova, Lokomotīvju, Dzirnavu, Pļavu, Rīgas, Strādnieku šķērsielas, Parka un citu ielu iedzīvotāji un brīvprātīgie entuziasti strādāja pašvaldībai piederošos zemesgabalos;
Rēzeknes 2.vidusskolas talcinieki un SIA "Clean R" darbinieki talkas laikā sakopta teritoriju aiz garāžām Lubānas ielā;
SIA LDZ Cargo Rēzeknes kravu termināla talcinieku grupa sakopa teritoriju gar dzelzceļu un staciju Rēzekne II;
Talkā piedalījās arī PII "Pasaka" un PII "Varavīksnē", sakopjot apkārtējo teritoriju.

"Paldies ikvienam, kas Lielās talkas dienā gādāja, lai Rēzekne būtu tīra un sakopta! Paldies talkas atbildīgajiem un visiem, kas oficiāli ziņoja par piesārņotām vietām! Ikviena veikums šajā dienā bija nozīmīgs. Tā kā iedzīvotāji neizvēlējās sakopt dažus no piedāvātajiem pilsētas objektiem, darbs pie apkārtnes sakārtošanas turpināsies, tādējādi tas nav galīgais talkas rezultāts," piebilst Siņicina.