Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā var uzsākt studijas ziemā

No 2020. gada 13. līdz 29. janvārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) notiks ziemas uzņemšana, un reflektanti varēs iesniegt dokumentus studijām RTA studiju programmās pamatstudiju, maģistra un doktora līmenī. Visās pilna laika studiju programmās ir pieejamas valsts finansētās budžeta vietas. Kopumā ziemas uzņemšanā RTA ir 30 budžeta vietas. Nepilna laika studijas RTA ir par maksu.

Uzņemšana notiek šādās studiju programmās:

Uz vidējās izglītības bāzes pamatstudiju programmās:

• 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Tiesību zinātne",
• akadēmiskā bakalaura studiju programma "Vadības zinātne",
• 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība".

Uz augstākās izglītības bāzes maģistra un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās:

• 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Finanses",
• akadēmiskā maģistra studiju programma "Lāzertehnoloģijas",
• Akadēmiskā maģistra studiju programma "Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas",
• profesionālā maģistra studiju programma "Vides aizsardzība",
• profesionālā maģistra studiju programma "Vides inženieris".

Uz augstākās izglītības bāzes doktora studiju programmās:

"Sociotehnisko sistēmu modelēšana",
"Vides inženierzinātne",
"Pedagoģija".

Dokumentus var iesniegt, ierodoties klātienē RTA Studiju daļā, 319. kabinetā (vēsturiskā ēka, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē). Tāpat dokumentus ir iespējams iesniegt arī elektroniski, reģistrējoties RTA uzņemšanas sistēmā:

• reģistrē lietotāja kontu https://www.rta.lv/register/,
• aizpildi pieteikuma anketu RTA uzņemšanas sistēmā https://www.rta.lv/studiju_pieteikumi (Profils -> Studiju pieteikumi),
• veic reģistrācijas maksu (EUR 35),
• pievieno nepieciešamos dokumentus RTA uzņemšanas sistēmā https://www.rta.lv/studiju_pieteikumi.

Uzņemšanas noteikumi pieejami: https://www.rta.lv/uznemsanas_noteikumi

Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt, zvanot uz tālr. 26462152, 26695553, 29555343 vai rakstot e-pastu:  Marite.Mezare@rta.lv