Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā vēlas sagatavot speciālās izglītības skolotājus

Rīga, 9.sept., LETA. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) vēlas izstrādāt, licencēt, aprobēt un akreditēt jaunu studiju programmu "Speciālās izglītības skolotājs", aģentūru LETA informēja augstskolas asociētā profesore Mārīte Rozenfelde.

Plānots, ka programma sagatavos Latvijas izglītības sistēmas vajadzībām un ilgtspējīgas plānošanas nostādnēm atbilstošus kompetentus speciālistus - speciālās izglītības skolotājus. Izstrādājot un nākotnē realizējot šo studiju programmu, paredzēts sagatavot skolotājus, kas būtu spējīgi nodrošināt atbalstu skolotājiem mācību procesā, atbalstu izglītojamajiem ar jebkuru attīstības traucējumu un veikt traucējumu korekcijas darbu ārpusstundu laikā.

Profesionālā bakalaura programma pilna laika studijās paredz četru gadu studiju procesu un iespēju iegūt budžeta vietas. Domājot par studentu iespēju paralēli studiju procesam strādāt izglītības iestādēs, lekciju darbs paredzēts nedēļas nogalēs.

Savukārt skolotājiem, kuriem jau ir augstākā pedagoģiskā izglītība un ir vēlme iegūt kvalifikāciju "Speciālās izglītības skolotājs", tiks piedāvātas divarpus gadu studijas. Studiju programma paredz arī iespējas profesionālai pilnveidei un tālākizglītībai.

"Ir ļoti svarīgi, lai izglītības procesā, katrā mācību stundā, izglītojamajam palīdzību sniegtu speciālists, nodrošinot individuālo pieeju un atbalstu izglītojamajiem ar jebkuru traucējumu vai speciālām vajadzībām katras stundas laikā, veicot arī traucējumu korekcijas darbu, bet mācību priekšmetu skolotājam būtu iespējas pilnvērtīgi darīt savu darbu jaunajā kompetenču veidošanas aspektā," specialitātes nepieciešamību pamatoja Rozenfelde.

RTA arī novērots, ka situācija Latvijas vispārējās izglītības iestādēs ir neviennozīmīga - lielākajā skaitā izglītības iestāžu klasēs, kurās iekļauti izglītojamie ar speciālām vajadzībām, nav pedagogu palīgu, tie ir uz nelielu stundu skaitu nedēļā vai vispār ir tikai viens pedagoga palīgs uz visu izglītības iestādi. Pedagogu palīgi lielākoties nav speciāli sagatavoti mācību darbam ar izglītojamajiem ar dažādiem traucējumiem, zināšanas ir vispārējas, pamatā aprobežojas ar informāciju no profesionālās pilnveides 36 stundu vai 72 stundu kursiem, pauda augstskolā.

"Ekonomējot līdzekļus uz skolotāju darba nesakārtotības rēķina šobrīd, būtībā esam tuvredzīgi sabiedrības ilgtspējīgas attīstības kontekstā: nodrošinām sociālo dienestu darba un izdevumu pieaugumu nākotnē. Atbalstu nesaņēmušie un neko īsti neapguvušie izglītojamie ar speciālām vajadzībām veidos to sabiedrības daļu, kura nespēs paši strādāt, uzturēt sevi un savas ģimenes, un, kuras nāksies uzturēt nodokļu maksātājiem," komentēja RTA pārstāve.

Programma tiek veidota, īstenojot projektu "Studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana, izstrādājot, licencējot bakalaura studiju programmu "Speciālā izglītība" un akreditējot studiju virzienu "Izglītība, pedagoģija un sports".