RTA viesojas Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvji

31. oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) viesojās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pārstāvji. Tikšanās laikā ar RTA Inženieru fakultātes dekāni Ēriku Teirumnieku tika apspriesta līdzšinējā sadarbība, kā arī izkristalizējās jauni sadarbības aspekti. 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža īsteno  pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas informāciju tehnoloģiju jomā (Programmēšana un datortīklu administrēšanā, Datorsistēmu un datortīklu administrēšanā). Savukārt RTA ir iespēja iegūt otrā līmeņa profesionālo augtāko izglītību (Programmēšanas inženieris). Tāpat ir līdzīgu virzienu studijas mārketinga un tūrisma jomā. RTA ik gadu izvēlas studēt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventi, lai pilnveidotu koledžā iegūtās zināšanas un paaugstinātu savu konkurētspēju darba tirgū. Inženieru fakultātes dekāne Ē. Teirumnieka norāda: "Nozīmīgākais rezultāts mūsu sadarbībai ir iespēja studējošajiem reģionā nodrošināt izglītības pēctecību, kas veicina absolventu iesaistīšanos reģionālo uzņēmumu darbā. Cilvēkresursu pieejamība ir aktuāls jautājums katrai nozarei, tāpēc mums kā izglītības iestāžu pārstāvjiem atbildīgi jārisina izglītības iegūšana reģionā un augsti kvalificētu profesionāļu sagatavošana atbilstoši tirgus pieprasījumam. Tāpēc analizējām pašreiz īstenotās programmas IT jomā un noteicām turpmākajam darbam. Mēs cenšamies saskaņot programmas, veicot izmaiņas saturā likumdošanas pieļaujamajās izmaiņu robežās, lai studējoši bez sarežģījumiem pēc koledžas absolvēšanas varētu turpināt studijas RTA. Pārrunājām arī par jaunu sadarbības formu ieviešanu, par prakšu iespējām, par aktuālajiem profesijas standartiem. Plašā sarunu tematika apliecina, ka mēs esam uzticami sadarbības partneri un sadarbības rezultāti būs aizvien redzamāki arī plašākam lokam."

Inženieru fakultāte pašlaik RTA ir lielākā studējošo skaita ziņā. Četros studiju virzienos studē pāri par 670 studentiem no Latvijas un ārvalstīm, gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan maksas studiju grupās. Inženierzinātņu jomā akadēmijai ir viens no labākajiem tehniskajiem nodrošinājumiem, studentiem ir iespēja veikt laboratorijas darbus modernās laboratorijās ar augstas klases aprīkojumu, darboties izvēlētajā zinātņu jomā, piedalīties konkursos Latvijā un ārzemēs. Studenti regulāri izmanto ERASMUS+ programmas iespējas, dodoties studēt ārpus Latvijas, kā arī iziet praksi vadošajos pasaules uzņēmumos.