Viļānos top dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis"

Daugavpils, 9.janv., LETA. Īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītu projektu, Viļānos top dabas draugu radošās pētniecības centrs "Dadzis", aģentūru LETA informēja Viļānu novada pašvaldībā.

Projekta "Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana" gaitā veikta ēkas, kas atrodas Viļānu pagasta Teveņānos "Mežniecība", vienkāršota atjaunošana un iekšējo inženiertīklu izbūve. Darbu gaitā nomainīts arī ēkas jumta segums, vecie koka logi, ūdensvads un kanalizācija, sakārtota ēkas elektrības sistēma un veikts iekštelpu remonts.

Projekta "Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana" tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju", tā kopējās izmaksas ir 77 325 eiro, no kuriem - 44 088 eiro - ELFLA finansējums .

Nākotnē pašvaldība plāno turpināt piesaistīt objektam investīcijas, lai nodrošinātu ēkā zinātniski pētnieciskā centra darbību, kā arī pieguļošās teritorijas sakārtošanu – dabas takas izveidi, āra laboratorijas ierīkošanu praktiskām izglītojošām nodarbībām un eksperimentu veikšanai.

Dabas draugu radošo pētniecības centrs "Dadzis" piedāvās Viļānu novada bērniem un jauniešiem jaunas un daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes. Patlaban norit pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, tai skaitā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par piemērota aprīkojuma izvēli iecerēto aktivitāšu īstenošanai un lektoru piesaisti to realizēšanai.

Centrs "Dadzis" darbība būs vērsta uz bērnu un jauniešu eksakto zināšanu un prasmju attīstīšanu, bāzējoties uz zināšanām fizikā, ķīmijā un bioloģijā.