Viļānu novadam nodod zemesgabalu kapsētas paplašināšanai

Rīga, 18.dec., LETA. Valdība otrdien atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu par valsts meža zemes nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā kapsētas paplašināšanai, aģentūra LETA uzzināja valdībā.

Tādējādi ZM bez atlīdzības nodod Viļānu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Kapsēta", kas ir valsts meža zeme Viļānu pagastā, Viļānu novadā, lai to izmantotu kapsētas paplašināšanai.

Viļānu novada pašvaldība 2014.gada 3.februāra vēstulē lūdza nekustamā īpašuma pārvaldītājai un apsaimniekotājai AS "Latvijas valsts meži" vietu trūkuma dēļ Viļānu kapsētā rast iespēju nodot Viļānu novada pašvaldībai zemes vienību 0,8 hektāru platībā Viļānu kapsētas paplašināšanai. Arī LVM kā valsts meža īpašuma pārvaldītāja un apsaimniekotāja neiebilda pret zemes gabala atsavināšanu par labu pašvaldībai kapsētas paplašināšanai.

Arī Veselības inspekcijas (VI) 2016.gada 27.septembrī sniegtais atzinumu par zemesgabala izvēli būvniecībai, liecina, ka higiēniskai novērtēšanai uzrādītais zemes gabals ir piemērots kapsētas paplašināšanai. Vienlaikus VI norāda, ka kapsētas teritorijai jābūt iežogotai un plānotai tā, lai nodrošinātu virszemes ūdeņu ātru noteci, tajā būtu paredzēta vieta atkritumu tvertnēm, pie tās vārtiem - laukumi autotransporta novietošanai, kā arī kapsētu jāierīko pēc projekta, kurā norādīts iedalījums kvartālos, ceļu un kājceliņu virziens, izmēri, labiekārtojums, apstādījumu izvietojums un raksturs, kapsētas darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un iekārtu celtniecība.

Viļānu novada pašvaldība izlēma izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei divos īpašumos, un apstiprināt zemes ierīcības projektu. Tā rezultātā izveidojušās divas zemes vienības – zemes vienība ar 0,5306 hektāru platībā un zemes vienība ar 215,8 hektāru platībā, kuru lietošanas mērķis ir kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve.

Tāpat valdība atļāva ZM bez atlīdzības Mālpils novada pašvaldības īpašumā nodot citu valsts nekustamo īpašuma Ķiršu ielā 2, Mālpilī, Mālpils novadā, kuru iepriekš izmantoja Valsts meža dienests (VMD). Turpmāk VMD funkciju īstenošanai šis īpašums nav nepieciešams, savukārt Mālpils novada pašvaldībai tas ir nepieciešams autonomās funkcijas nodrošināšanai - gādāt par iedzīvotāju izglītību.