Par Rēzekni

Par Rēzekni

Pirmo reizi rakstos Rēzekne minēta 1285. gadā ar nosaukumu "Rositten", bet apriņķa pilsētas tiesības Rēzeknei tika piešķirtas 1773. gadā. Pilsētas attīstību būtiski ietekmēja šosejas Sanktpēterburga – Varšava būvniecība, bet vēlāk (1860. gadā) arī dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga – Varšava būvniecība un līnijas Ventspils – Ribinska būvniecība 1904. gadā.

Šodien Rēzekne ir Latgales kultūras un izglītības centrs. Tā ir daudznacionāla pilsēta, kurā dzirdamas daudzas valodas, un te draudzīgi sadzīvo dažādu tautību pārstāvji. Gluži tāpat kā Roma Rēzekne guļ uz septiņiem pakalniem, un savus līkločus tai cauri met apmēram 10 km garā Rēzeknes upe, kas savieno Latvijas lielākos ezerus – Rāznu un Lubānu. Rēzekne ir pilsēta, kurai nepārspējamu šarmu sniedz sirmā senatnīguma un progresīvās šodienas mijiedarbība. Pilsētā ir 35 526 iedzīvotāji, un tās teritorija aizņem 1748 hektārus.

Rēzeknes domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Rēzeknes domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti