Par Rēzeknes novada Dricānu pārvaldes vadītāju ievēlēta Skaidrīte Melne

Foto: Fotolia
Foto: Fotolia

Šodien Rēzeknes novada domes sēdē pašvaldības deputāti ar balsu vairākumu par Dricānu pārvaldes vadītāju ievēlējuši Skaidrīti Melni, par kuras kandidatūru nobalsoja 11 no 17 deputātiem.
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Laura Ieviņa aģentūrai LETA pastāstīja, ka pirms lēmuma pieņemšanas deputāti vērtējuši pretendentu darba pieredzi, kvalifikāciju, izglītību, komunikācijas spējas, pašiniciatīvu un pagasta attīstības redzējumu.

Melne līdz šim strādājusi Valsts ieņēmu dienesta Rēzeknes nodaļā, kā arī ārzemēs.

Jau informēts, ka kopsapulcē Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amatam dricānieši izvirzīja sešus pretendentus - Ēriku Strodu, Juri Igauni, Benitu Gēriku, Mariju Zahari, Leontiju Līpenīti un Melni. Līpenīts savu kandidatūru atsauca. Vēlāk savu kandidatūru atsauca arī Zahare.

Jau gada sākumā Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne individuāli tikās ar katru kandidātu, lai iepazītos ar viņu līdzšinējo darba pieredzi un pārrunātu viņu redzējumu par Dricānu pagasta pārvaldes darba uzlabošanu un pagasta attīstību.

Pēc kandidātu atbilstības izvērtēšanas pašvaldības pastāvīgajās komitejās Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amatam nolemts virzīt Melni un Strodu.

Līdzšinējais Rēzeknes novada Dricānu pagasta pārvaldes vadītājs Boļeslavs Kindzuļs no amata pienākumu pildīšanas atbrīvots ar Rēzeknes novada domes deputātu lēmumu. Ņemot vērā pārbaudē konstatētos pārkāpumus, uzteikt darba līgumu līdzšinējam Dricānu pagasta pārvaldes vadītājam ierosināja inventarizācijas komisija.

LETA jau ziņoja, ka Inventarizācijas komisija astoņu cilvēku sastāvā pērn no 12.novembra līdz 3.decembrim Dricānu pagasta pārvaldē veica padziļinātu pagasta pārvaldes grāmatvedības un kases dokumentu, materiālo vērtību, finanšu plūsmas, iepirkumu, kā arī personāla dokumentu pārbaudi.
Komisija gala ziņojumā secina, ka Kindzuļs, atrodoties Dricānu pagasta pārvaldes vadītāja amatā, pēc 2009.gada 1.jūlija ir pieļāvis vairākus būtiskus normatīvo aktu pārkāpumus. Viņš nav ievērojis pagasta pārvaldes nolikumā noteiktos pārvaldes vadītāja pienākumus, kas noteic, ka vadītājs vada, plāno, organizē un nodrošina pārvaldes darbu, ir atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par pagasta pārvaldē izvietoto pašvaldības institūciju darba organizēšanu.

Nav ievērotas vairākas normatīvajos aktos paredzētās normas, lai nodrošinātu grāmatvedības kontroles efektīvu darbību, tāpēc Latgales reģiona pārvaldes Rēzeknes iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļa sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 18.nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.

Komisija secinājusi, ka nav ievērotas arī likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" vairākas normas un nav izpildītas visas "Publisko iepirkumu likumā" noteiktās prasības, kā arī pilnā apjomā nav nodrošināti "Darba aizsardzības likumā" noteiktie pasākumi.