Vietējās ziņas

 • Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ERASMUS+ studenti piedalās starptautiskajā konferencē Lietuvā

  22. martā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Ekonomikas un pārvaldības fakultātes ERASMUS+ studentes Claudia Spanka (Worms Universitāte, Vācija), Diane Viaud un Charlotte Leray (Nantes Universitāte, Francija), Aysegul Yalcin (Pamukkales Universitāte, Turcija) kopā ar lektori Dainu Znotiņu devās uz Kauņas kolēģiju (Kauno Kolegija University of Applied Sciences) Lietuvā, lai piedalītos studentu zinātniski-praktiskajā konferencē "Biznesa jautājumi nākotnes speciālistu skatījumā 2017" (Students’ Scientific-Practical Conference "Business Issues from the Future Specialists’ Point of View 2017"), informē RTA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes lektore Daina Znotiņa.

 • Veiksmīgā RTA sadarbība ar Kazahstānas universitātēm

  Šajā studiju gadā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) ir noslēgusi sadarbības līgumus ar divām Kazahstānas universitātēm: Al-Farabi Kazahijas Nacionālo Universitāti un T. Žurgenova Kazahijas Nacionālo mākslas akadēmiju, informē RTA Mūžizglītības centra starptautiskās mūžizglītības projektu koordinatore Antra Kļavinska. 

 • RTA uzsāk darbību ESF un IZM VISC projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā"

  22.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektors Edmunds Teirumnieks parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības ministrijas (IZM) Valsts satura centrs (VISC) par RTA mācībspēku iesaisti Eiropas Sociālā fonda (ESF) un VISC projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" 8.3.1.1.pasākumā "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" (8.3.1.1/16/I/002), informē Dr.paed., asoc.prof., ekspertu grupas vadītāja M.Rozenfelde.

 • RTA notika sarunu, diskusiju cikla "Ja tu gribi, tad tu vari" pirmais pasākums

  Neskatoties uz to, ka vidusskolu jaunieši gan no Rēzeknes un novada, gan no citiem reģioniem 24.februārī devās uz izstādi "Skola 2017" Rīgā, vairāki desmiti jauniešu, tai skaitā arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) studenti, pulcējās Inženieru fakultātes auditorijā, lai piedalītos RTA pirmajā diskusiju cikla "Ja tu gribi, tad tu vari" pasākumā, ko rīko RTA sadarbībā ar SIA "M Foundation". 

 • RTA izstādē "Skola 2017" demonstrēja, kā teoriju veiksmīgi pielietot praksē

  No 24.līdz 26.februārim Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA) piedalījās 23.starptautiskajā izglītības izstādē "Skola 2017". Akadēmiju pārstāvēja visu fakultāšu pārstāvji, kas sniedza apmeklētājiem padziļinātu informāciju par aktualitātēm studiju un ārpusstudiju jomā un darba iespējām, kas paveras, absolvējot akadēmiju, informē RTA Sabiedrisko attiecību nodaļa. 

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija izstādē "Skola 2017" informēs par studiju iespējām Līvānos

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) mērķis ir nodrošināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un augstu reputāciju, piedāvājot zinošu, radošu, kompetentu, konkurētspējīgu un darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā šobrīd tiek īstenoti četrpadsmit studiju virzieni un interesentiem ir iespējas apgūt piecdesmit studiju programmas

 • Alens Indriksons ieguvis doktora grādu pedagoģijā

  17.februārī notika pirmā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu "Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu profesionālajā sagatavošanā" aizstāvēja Alens Indriksons.

 • RTA Ēnu diena ļāva iepazīt sava sapņu darba praktisko pusi

   15. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās Ēnu dienas pasākums, kuru apmeklēja skolēni no Rēzeknes un tās apkaimes mācību iestādēm: Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Kaunatas vidusskolas, Viļānu vidusskolas un Baltinavas vidusskolas, kopumā 14 skolēni. Skolēni bija aktīvi un centās izpētīt sev interesējošās profesijas visos sīkumos. 

 • 3.Starptautiskā biznesa foruma laikā tika risināti aktuāli jautājumi

  Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultāte 20.janvārī organizēja 3.Starptautisko biznesa forumu "Starptautiskā biznesa pieredze studentiem, akadēmiskajam personālam un uzņēmējiem: Latvijas, Lietuvas un Polijas perspektīva" kopā ar Kaunas University of Applied Sciences (Lietuva) un Bialystok University of Technology (Polija).

 • Notiek pieteikšanās RTA Mūžizglītības centra kursiem "LEGO ROBOTIKA PEDAGOGIEM I"

  Līdz 31. janvārim notiek pieteikšanās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Mūžizglītības centra kursiem "LEGO ROBOTIKA PEDAGOGIEM I".